P2 Arkiv klassiskt Christian Ferras i Stockholm

Brahms: Violinkonsert i D-durMendelssohn: Violinkonsert i e-moll (utdrag)Stockholms filharmoniska orkesterGeorg Ludwig Jochum/Hans Schmidt Isserstedt

Christian Ferras var en ganska ofta förekommande gäst i Stockholms konserthus under 1950- och 60-talen. Många av hans skivinspelningar av de stora violinkonserterna blev också storsäljare vid denna tid, inte minst inspelningarna han gjorde i Berlin tillsammans med Herbert von Karajan, av Sibelius, Beethovens, Brahms och Tjajkovskijs konserter. Christian Ferras föddes 1933 och började som elvaåring vid Paris- konservatoriet.

Han slog igenom internationellt i Wien vid en konsert med Wiens filharmoniker år 1950, bara 17 år gammal. Därefter vidtog turnéer världen runt. Våren 1955 spelade Ferras för första gången i Sverige. Han återkom sedan ganska många gånger under femtio- och sextiotalen.

Ferras led tidvis av depressioner som han försökte bota med hjälp av alkohol. Detta fick till följd att hans karriär så småningom spolierades och han fick grava alkoholproblem. Från mitten av 70-talet fram till sin död 1982, framträdde han ytterst få gånger, sista besöket i Stockholm ägde rum år 1969.Georg Ludwig Jochum
var en återkommande gäst på orkesterpodiet i Stockholm mellan åren 1956 och 1967. Han gick bort redan 1970, vid 61 års ålder. Georg Ludwigs mer namnkunnige bror Eugen Jochum blev betydligt äldre och namnkunnigare som dirigent. Men Georg Ludwig var inte heller dålig och en mycket bra orkesterfostrare, som förde dåvarande Radioorkestern en bra bit på väg mot att bli dagens Sveriges Radios symfoniorkester.