Hårdare regler för märkning av livsmedel

Alla allergiframkallande ingredienser, exempelvis nötter, måste tydligt deklareras på förpackningarna i forsättningen. Europaparlamentet har sagt ja till en ändring av reglerna för hur innehållsförteckningar ska utformas. För Sveriges del innebär det ett steg mot de hårdare regler som gällde innan vi gick med i EU.
Det glädjer Marit Paulsen, folkpartistisk EU-parlamentariker, som varit med och arbetat för att märkningsreglerna ska skärpas. – För de som verkligen är livsmedelsallergiker är det ju verkligen en fråga om liv och död. Det är ju inte så länge sedan som vi i Sverige hade en ung flicka, en nötallergiker, som dog. Marit Paulsen är nöjd med dom nya reglerna som godkänts av parlamentet och som ministerrådet nu ska ta ställning till. Förutom att alla allergener, som exempelvis nötter, ägg och mjölk måste deklareras så ska också märkningen av sammansatta produkter bli tydligare. Hittills har till exempel falukorven i pyttipanna eller sylten i en kaka bara behövt deklareras om de utgör minst en fjärdedel av innehållet. Den gränsen sänks till två procent med de nya reglerna. Enligt Carina Hååg på Astma- och allergiförbundet innebär de nya reglerna en enorm förbättring för alla matallergiker. Men för att vara säker på att reglerna verkligen följs menar hon att kommunerna måste få de extra resurser som krävs för att sköta tillsynen. – Miljö- och hälsoskyddskontoren ute i kommunerna får inte resurser kopplade till alla EU-direktiv som läggs på dem. Det har ju skett ganska mycket genom åren, man får tillsyn för till exempel nickeldirektiv, men när vi frågar runt hos kommunerna så har man ju inte fått en person till på miljö- och hälsoskyddskontoren som ska handlägga de här frågorna. Även Marit Paulsen tror att det kommer att krävas en satsning på tillsynen för att de hårdare märkningsreglerna av livsmedel ska fungera i praktiken. – Det kommer att bli tufft att vara Sverige för vi har en av de sämsta livsmedelskontrollerna i Europa.
Lovisa Vasell, P1 Konsument och Stefan Ubbesen, SR Dalarna.