Svårt att komma överens om torsk och kummel i EU

Det går trögt med EU-samtalen om hur torsk och kummel i västerhavet ska räddas. EU-kommissionen har föreslagit en återhämtningsplan med bland annat minskade kvoter och färre fångsdagar, under fem till tio år.
EU:s jordbruksministrar diskuterade förslaget på tisdagen och Sveriges jordbruksminister Ann-Christin Nykvist tycker att förslaget är bra, men framförallt Frankrike och Spanien motsätter sig minskade kvoter.