Skärgårdsöar får bidrag

Föreningen Sörmlandsleden har fått bidrag från EG:s strukturfonder till skärgårdsöarna Furön och Sävön.
Meningen är att bidraget på närmare 460 000 kronor ska utveckla turismen och ge den bofasta befolkningen bättre möjligheter till försörjning. Bland annat ska man anlägga vandringsleder och ta fram informationsmaterial. Även Nyköpings och Oxelösunds kommuner bidrar med sammanlagt 691 000 kronor till skärgårdsprojektet.