Oenighet om bron i Keinovuopio

Länsstyrelsen tillbakavisar kritiken om att de inte tar sitt ansvar för bron i Keinovuopio. Bron över gränsälven är de elva bybornas enda färdväg till och från byn och enligt bybrona håller den 30 år gamla gångbron på att rasa ihop. Kirunas kommunalråd Lars Törman håller med men menar att ansvaret är länsstyrelsens.
Ingemar Israelsson, naturbevakare vid länsstyrelsen, förstår dock inte kritiken som framförs av både bybor och Kirunasa kommunalråd Lars Törnman. Enligt Ingemar Eliasson är gångbron upprustad och anpassad efter den vandrande turismens behov. Samtidigt säger Ingemar Eliasson att han förstår de bofasta bybornas missnöje och menar att dem behöver en bred bro som det gör att köra bil på, men att det är inte länsstyrelsens ansvar. Kirunas kommunalråd Lars Törnman, kirunapartiet, säger att han flera gånger tagit upp saken med länstyrelsen som ansvarar för bron.