Misstag i polisens drogtester

Ett misstag kan ha gjort att tusentals narkotika-påverkade ungdomar friats vid polisens drogtester.
På många håll i landet har polisen nämligen missat att begära spårning efter den populära ungdomsdrogen ecstasy, skriver Dagens Nyheter. För att en sådan spårning skulle göras vid analysen krävdes att polisen bad om det, men flera polismyndigheter trodde - felaktigt - att det skedde automatiskt. Hur många som kan ha kommit undan kan ingen svara på, enligt DN. Sedan den första maj söker man automatiskt efter ecstasy i urinproverna.