Polisens överskott borta nästa år

Det kommer att bli ett överskott i kassan för polismyndigheten i Uppsala län - det visar delårsbokslutet.
- Vi räknar med att ha ett överskott på 8,2 miljoner kronor vid årets slut, säger Krister Persson, ekonomidirektör vid Uppsala polismyndighet. I jämförelse med andra län ligger Uppsala bra till, men överskottet kommer troligen försvinna i nästa års lönerörelse. - Det är ju bra att ligga plus, men vi som alla andra drabbas av ökade pensionsavgångar, säger Krister Persson. För Uppsala län var det nästan 6 miljoner kronor i ökade pensionskostnader som man hoppats kunna lägga på hög. Men vid en jämförelse så ligger Uppsalas nära 9 miljoner i överskott på en hyfsad nivå. Värmland och Västmanland går 12 respektive 16 miljoner plus vid årsskiftet. Grannlänet Gävleborg går plus minus noll och Sörmland beräknar ett minus på 30 miljoner. Dalarna går 28 miljoner back. Hur det ser ut inför nästa år beror också på diskussionen med rikspolisstyrelsen om fördelning av pengar inför framtiden. Ekonomi beror också på lönerörelsen - något som Uppsala län inte räknat in än. - 8,6 miljoner är mindre än vad ett års lönerörelse kostar för oss. Men vi för fortfarande diskussioner med rikspolisstyrelsen om 2004 och framåt, säger Krister Persson, ekonomidirektör vid Uppsala polismyndighet. Kontakta reportern: Maud Johansson