Färre inspektioner av livsmedelshantering

Långt ifrån alla butiker och restauranger får besök av en livsmedelsinspektör varje år, trots att Livsmedelsverket rekommenderar en inspektion per år.
På senare år har antalet livsmedelsinspektioner minskat, och för två år sedan gjorde Gotland minst antal inspektioner per anläggning. Minskningen beror främst på att de administrativa arbetsuppgifterna blivit fler, enligt byråinspektör Lennart Torndahl på miljö- och hälsoskyddskontoret.