Klimatoro hos forskare från alla discipliner i Chicago

Konspirationsteoretiker brukar gärna hävda att den stora vetenskapliga konsensus som idag råder hos klimatforskare om att mänskliga koldioxidutsläpp driver klimatet, bara är ett larm för att de inte ska bli av med sina ”jobb”. Men jag kan försäkra att en överväldigande majoritet forskare från alla möjliga dicipliner ansluter sig till klimatforskarnas och IPCCs slutsatser, det blev ännu mer tydligt för mig på den stora vetenskapskonferensen AAAS i Chicago som jag besökt.

Fisk- och korallforskarna ser redan hur den ökande kolsyran i haven på grund av ett ökat koldioxidupptag påverkat många livsmiljöer negativt. Havsforskarna kan mäta kolsyran och observera havshöjningen på grund av att varmt vatten expanderar och att landisarna smälter.
Landbaserade biologer märker hur vissa djurarter inte trivs i ett varmare klimat och flyttar mot kallare trakter. Isforskare registrerar hur avsmältningen ökar bland många landisar. Medicinare diagnosticerar hur sjukdomar som sprids av myggor och andra kryp, till exempel Malaria, sprids med värmen ut från ekvatorn mot tempererade zoner. Så nog finns det idag en stark uppbackning av klimatforskarnas rön.

En annan sak som slog mig under mötet i Chicago, detta köttets ”Mecka”, var hur oerhört stora utsläpp av växthusgaser som vår mat (18 %), står för - mer än hela transportsektorn. Värst är förstås nötkött som ger 10 gånger högre utsläpp än kyckling. Visst hade jag hört det förr, men efter att ha bevistat ett flera timmar långt seminarium om klimatpåverkan av mat, så kan jag konstatera att det var lite svårt att med gott samvete beställa in en ”Steak” efteråt.

Det vore intressant att höra hur Du resonerar kring detta. Måste vi ändra matvanor nu, eller kan man tillåta sig nötkött och dra ned mer på andra håll? Hur gör du? Det tänker jag att vi ska ta upp i ett kommande program.