Sverige bättre på arbete mot salmonella än Europa

Notan för salmonella bekämpningen i Östergötland kan komma att landa på 200-300 miljoner kronor, anmärkningsvärt eftersom denna typ av salmonella, (Salmonella cubana) inte klassas som farlig i övriga delar av Europa.
Men tack vare den kamp som förts i över fyrtio år är Sverige ,tillsammans med några av de nordiska länderna, det land som har minst salmonella utbrott. Elov Larsson, länsveterinär på länstyrelsen i Östergötland försvarar den dyrbara provtagningen och saneringen och säger till Sveriges Radio Östergötland, "Vi har vid EU inträdet fått garantier på att vi inte skall få in salmonella i landet, då är det också vårt ansvar att se till att vi inte själva sprider sjukdomen."