Olja på stränderna skrämmer turister

ÖSTERLEN. Många turister har fått en felaktig bild av hur det ser ut på Österlens stränder efter att fartyget Fu Shan Hai förliste utanför Bornholm i början av sommaren. Många tror att det fortfarande finns olja på stränderna, trots att det är flera dagar sedan man såg några småklumpar på stränderna.
Även om det är rent på stränderna nu så pågår fortfarande inspektioner av stränderna varje dag. I nästa vecka kommer man att sätta ut skyltar som ber turisterna vara uppmärksamma för olja på stränderna. Ogynnsamma vindar kan föra in ny olja, även om det i så fall rör sig om små mängder. Ute till havs räknar det danska bärgningsföretaget, som pumpar olja från Fu Shan Hai, ha fullt upp i flera veckor till med bärgningen av oljan.