”Utländska läkare måste få mer stöd”

Läkarförbundet riktar kritik mot landstingen för att de inte ger tillräckligt med stöd till de utländska läkare som kommit till Sverige.
Under de senaste åren har hundratals läkare från andra länder rekryterats till Sverige eftersom det råder läkarbrist här. En av dem som kommit hit för att arbeta är den tyske narkosläkaren Andreas Möhlendick som numera jobbar på Kärnsjukhuset i Skövde. – Jag tyckte det var ganska dåliga arbetsförhållanden i Tyskland och att framtiden i Tyskland inte såg ljus ut just för mitt yrke. Vi jobbade runt 80 timmar per vecka. Det tyckte jag inte var bra på sikt. Tre månaders svenskkurs Andreas Möhlendick gick en tre månader lång kurs i svenska och sedan började han arbeta på intensivvårdsavdelningen på Kärnsjukhuset i Skövde, där han nu har jobbat i drygt tre år. – Jag har inte fått något särskilt stöd av sjukhuset men ganska mycket av medarbetarna, av sköterskorna, av läkarkollegorna, som har berättat hur man gör i Sverige. Du har inte speciell handledare som du vänder dig till – Nej, det har jag inte. Andreas Möhlendick är långt ifrån ensam. Enligt Läkarförbundet och flera studierektorer på sjukhusen som Ekot talat med saknas det i många fall en handledare. Små vårdcentraler sämre På små vårdcentraler är det ofta svårare att kunna tillhandahålla en handledare än det är på sjukhus. Eftersom det helt enkelt finns färre läkare på vårdcentralerna. Läkarförbundet är positivt till att utländska läkare kommer hit men från lokalföreningarna kommer rapporter om att arbetsgivarna inte ger det stöd som de ska. Lokalföreningen har bland annat befarat att patienter ska bli felbehandlade eftersom läkaren är för ensam på sitt jobb. Behöver bli bättre Därför behöver landstingen bli bättre på att handleda. Det säger läkarförbundets ordförande Bernhard Grewin. – Vi skulle vilja se att landstingen är mer eftertänksamma och ser till att de har ett mentor/handledarstöd. Det behövs, det är en nödvändighet för att de ska kunna integreras i den svenska vården på ett bra sätt. Brist på erfarenhet Anneli Lövqvist är ansvarig för arbetsgivarfrågor på Landstingsförbundet. Hon säger att det är upp till varje landsting att sköta handledarskapet och anledningen till att det inte fungerar tror hon beror på brist på erfarenhet. – Alla arbetsplatser har inte den erfarenheten. En annan anledning är hur det är på arbetsplatsen, hur det ser ut med bemanning och vilken tid det finns till det som man vet behöver ske. Hur löser man det? Genom att man är mycket medveten om vad som måste göras. Sedan ska man få vardagen att fungera.
Marthina Stäpel och Jenny Josefsson, SR Skaraborg