Utländska läkare utan stöd

Läkarförbundet kritiserar landstingen för att de inte tar hand om de utländska läkare som rekryterats till Sverige.
Enligt läkarförbundet och flera studierektorer på sjukhusen som Ekot talat med, saknar många utländska läkare en handledare. Det dåliga omhändertagande oroar läkarförbundets lokalavdelningar som befarar att patienter kan bli felbehandlade. Anneli Lövqvist, som är ansvarig för arbetsgivarfrågor på Landstingsförbundet, säger att det är upp till varje landsting att sköta handledarskapet och anledningen till att det inte fungerar tror hon beror på brist på erfarenhet.