Skamlöner i Uddevalla sa SSU

Uddevalla betalar skamlöner till sommarjobbande ungdomar. Det är SSU:s bedömnming efter att ungdomsförbundet undersökt lönerna i samtliga kommuner. Uddevalla är en av de tio kommuner i landet som betalar lägst lön till ungdomar som sommarjobbar. 16-åringar i Uddevalla får 23 kronor i timmen. I Åmål ligger ferielönerna också lågt. 25 kronor i timmen får ungdomarna där.