Bilköer

Idag har dom många deltagarna i O-ringen haft ledigt, och hade väl tänkt sig en skön dag vid kusten.
Men många har i stället fått bekanta sig med Uddevallas trafikljus på stadsmotorvägen, gamla E 6-an, där de har blivit sittande i bilköer vid utfarterna från campingplatserna. Trafikpolis har varit på plats men bedömt situationen som att läget skulle förvärras om polisen gick in och dirigerade trafiken. Och hänvisar istället oringendeltagarna till dom alternativa vägar som de tidigare fått information om.