”Katastrof för Hallandsås-projektet”

Hela tunnelbygget genom Hallandsåsen ifrågasätts nu efter läckaget som upptäcktes i går. Stora mängder av cement och lerblandning trängde upp till markytan och orsakade fiskdöd i bland annat Lyabäcken. Björn Gillberg som är miljöexpert på Banverket säger att läckaget är en katastrof för projektet.
– Det är en tämligen normal olycka ur miljösynpunkt men den är fullständigt katastrofal för det här projektet för den fick inte hända, säger Björn Gillberg miljöexpert på Banverket. – Olyckan belyser allvarliga brister i organisationerna. Det är som jag säger, man kallar det här för en bananborrning för man borrar sig ned och så kröker man och borrar sig fram på tunnelnivå. Man har halkat på ett bananskal. Björn Gillberg är inte nådig i sin kritik mot Banverket och framför allt mot entreprenören Skanska Vinci. Slarvat på flera punkter Enligt Gillberg har man slarvat på en rad punkter. Bland annat kontrollerades inte ph-värdet i bäcken under natten till igår. Inte heller slogs det larm vid ett mindre utsläpp den 13 juli. Provborrningarna på Hallandsåsen stoppades när läckaget upptäcktes på tisdagen och sedan dess har krismötena avlöst varandra. Läckage till grundvatten Stig Eriksson, Skanskas projektledare för projekt Hallandsås, säger att Skanska har ett visst ansvar men att det kontrollprogrammet man följt grundar sig på den riskanalyser som Skanska och Banverket tagit fram tillsammans. – Framförallt såg vi ju utläckaget till grundvattnet som den största risken och utläckage till ytvatten som en mindre risk. Därför har kontrollprogrammen utvecklats i den riktningen, så man hade mycket mer kontroll på grundvattnet, säger Stig Eriksson. – Efteråt kan man nu säga att kontrollprogrammet borde vara mer omfattande, säger Stig Eriksson, Skanskas projektledare för projekt Hallandsås. Hela tunnelbygget genom Hallandsåsen ifrågasätts nu. Miljöminister Lena Sommestad ser allvarligt på att det än en gång uppstått problem med tunnelbygget genom Hallandsåsen. – Vi måste se till att det här som har hänt följs upp och utreder vad som har hänt och ser till att inte något sådant här händer i fortsättningen i den här mycket känsliga miljön. Det har ju sagts förut - att det inte får hända igen och ändå händer det. – Ja, och det är det som gör mig väldigt bekymrad. Vi vet att Hallandsåsen är en mycket känslig miljö. Vi får följa upp det här nu. I dag kan jag inte säga om det blir några större följder. Självklart tar vi det här på stort allvar. Det är mycket oroande.
Anna Hanspers, Ekot i Malmö och Roger Bengtsson, SR Kristianstad