Mer bekämningsmedel för privat bruk

Vi använder mer och mer kemiska bekämpningsmedel i våra trädgårdar, och det är framförallt användningen av medlen mot ogräs som ökar.
Per Isaksson på Svenska Naturskyddsföreningen är oroad över den stora mängd kemikalier som redan finns överallt ikring oss, och han tycker att det är onödigt att använda kemiska bekämpningsmedel i trädgårdarna. Medan användningen under förra året ökade bland svenska villaägare minskade den inom jordbruket. Industrin är den klart största användaren av bekämpningsmedel, mest inom kategorin tryck- vakuum och impregneringsmedel. Även hushållen bidrar till att sprida kemikalier. Under förra året såldes 355 ton växtskyddsmedel, vilket är en ökning med drygt 50 ton. Det är mossmedel och ogräsmedel innehållande ättikssyra som står för den största ökningen. Per Isaksson tror att marknadsföring är en del av orsaken till den ökade försäljningen: -Själv har jag precis flyttat till hus, och varje dag kommer det minst ett kilo reklampost i brevlådan.