Tuffa sparkrav för Migrationsverket

Migrationsverkets region mitt, dit Östergötland hör, måste spara åtta och en halv miljon kronor i år.
Anställningsstopp och inköpsstopp har införts, men uppsägningar kan inte uteslutas, säger Peter Svensson, en av regionens enhetschefer. Besparingskraven fortsätter även snästa år, då måste 11 miljoner kronor sparas.