Fiskdöd i Husbyån

Vattnet i Husbyån i Haninge kommun är förorenat. Det är grumligt och luktar illa och de känsliga öringarna i ån dör av syrebrist.
Länsstyrelsens fiskekonsulent Henrik Andersson tror att någon form av utsläpp ligger bakom de låga syrenivåerna i Husbyån. Syret i vattnet är beroende av vattentemperaturen och ju varmare det blir, desto mindre syre finns det i vattnet. Men den senaste tidens värmebölja och en vattentemperatur på över 20 grader är inte nog för de låga nivåer som mättes upp idag. Istället kan syrenivån bero på ett ustläpp. Länsfiskekonsulenten var idag på plats vid ån för att mäta syrehalten och ta prover. Öringen är mycket känslig för låga syrenivåer.