Ungdomsarbetslösheten ökar kraftigt

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att arbetslösheten har ökat i hela landet jämfört med juni förra året och det är ungdomarna som drabbats hårdast. I Västmanland har antatet arbetslösa ungdomar ökat med 17 % eller 309 personer enligt Länsarbetsnämnden.
Marie Eklund på Länsarbetsnämnden säger till P4 Västmanland att den dåliga konjunkturen märks först och mest på just arbetstillfällen för ungdomar. - Det är svårt att komma in på arbetsmarknaden just nu. Det som finns är oftast olika typer av visstidsanställningar, säger Marie Eklund. De dåliga siffrorna kommer att hålla i sig ett tag men redan nästa år tror man på en förbättring. Stora pensionsavgångar väntar och enligt Marie Eklund kommer ungdomarna inte att räcka till för att fylla platserna efter de som går i pension. Men det dåliga ekonomiska läget gör att företagen väntar med att nyanställa trots pensioneringar, så först om några år kommer en förbättring att märkas. När det gäller hela arbetskraften i länet har obalanstalet, d.v.s. både arbetslösa och personer i olika åtgärdsprogram, ökat med 2,9 % för männen och minskat med 0,7 % för länets kvinnor.