Fler EU-länder kan hota det skånska jordbruket

Utvidgningen av EU kan hota det skånska jordbruket. Fler länder och fler åsikter som ska jämkas samman kan leda till en snedvriden konkurrens, eftersom det svenska jordbruket har höga kostnader för sin produktion.
– Vi har ett högt kostnadsläge i Sverige, men så har vi också en djurskyddslag som är viktig både för människorna som jobbar med djuren och för djurens välbefinnandde, säger Mats Olsson, vice ordförande i LRF Skåne. – Men den svenska modellen gör att vi har en högre kostnad för att ta fram våra jordbruksprodukter, och den kostnaden har vi svårt att ta ut hos konsumenten. När EU utvidgas med tio nya länder nästa år blir den redan hårda konkurrensen på livsmedelsmarknaden ännu värre. De svenska bönderna vill nu påverka regeringen så att det svenska lantbruket ges positiva villkor. Den 19 augusti skickar LRF upp en lobbygrupp till Stockholm och den viktigaste frågan är att det ges möjligheter för lantbruket att utvecklas, säger Mats Olsson. – Så att det blir den framtidsbransch som vår statsminister vid ett flertal tillfällen har sagt att jordbruket är.