Hög skånsk polischef misstänkt för sexköp

Biträdande polismästaren i Skåne, Kjell-Arne Eliasson, är misstänkt för att ha köpt sexuella tjänster. På onsdagen fattade överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö beslut om att inleda en förundersökning mot den biträdande polismästaren.
– Jag har funnit anledning att anta att brott av den karaktären har förekommit, men jag vill då betona att det här är på ett tidigt stadium där inga utredningsåtgärder ännu är vidtagna, säger Sven-Erik Alhem. – 0ch tanken med förundersökningen, som nu ska ske mycket snabbt, är ju just att få fram om det fanns fog eller inte för den här brottsmisstanken. Hur ser du på att en biträdande länspolismästare är misstänkt för ett sådant här brott? – Jag tycker att det är viktigt först att konstatera att oavsett vem det är som är misstänkt så får man inte på detta tidiga stadium sätta likhetstecken mellan misstanke om brott och brott. – En viktig uppgift för mig är att förhålla mig objektivt och att ständigt tänka på att det just nu är anledning att anta att detta har ägt rum, men att utredningen sedan ska visa om det också finns fog för det. Köpet av sexuella tjänster ska ha skett för några veckor sedan i Malmö. P4 Radio Malmöhus har sökt biträdande polismästaren Kjell-Arne Eliasson för en kommentar men inte lyckats nå honom.