Sekab slutar med etanolproduktion

Sekab avvecklar försäljningen av E85, säljer sina anläggningar i Tanzania och Polen och drar ner på forskningen på cellulosabaserad etanol. Det skriver föreningen Gröna bilister i ettidag. Enligt Gröna Bilister är anledningen till Sekabs beslut bland annat att oljebolagen vägrar betala extra för Sekabs etanol.

Sekab har stått för ca 90 procent av den svenska marknaden för E85 och frågan man ställer sig är naturligtvis hur etanolbilsägarna nu ska få bränsle i tanken och om hela etanolsatsningen håller på att gå i putten. Gröna Bilister tror inte att Sekabs neddragningar har någon ”egentlig betydelse för omställningen från fossil bensin och diesel till förnybara bränslen, där etanol E85 dominerat marknaden” Men det vore ju konstigt om det inte påverkar marknaden. Och diskussionen om etanolens egentliga nytta för klimatet kommer naturligtvis att ta ny fart. Vad tror du- är det bra eller dåligt att Sveriges största etanoltillverkare nu lägger ner produktionen?

Extra lästips- på bloggen gör biologen Harald Cederlund en gedigen genomgång av etanolets klimatpåverkan och försöker bilda sig en egen uppfattning. Välgjort och informativt. Trevlig helg!