Skadeståndskrav mot Attendo Care

Kommunen i Svenljunga häver sitt avtal med det privata vårdföretaget Attendo Care. Åtgärden tas sedan det på tre veckor kommit in 400 avvikelserapporter till socialnämnden i Svenljunga angående äldreboenden som Attendo Care driver i kommunen.
Kommunen har helt enkelt fått nog och kommer också att rikta skadeståndskrav mot företaget. – Vi har beslutat att avtalet med Attendo Care ska hävas. Vi anser inte att Attendo lever upp till de kvalitetskrav som vi ställer, och i och med det har man brutit mot ingånget avtal, säger Rune Pettersson, centerpartist och socialnämndens ordförande i Svenljunga. Neddragningar Det är efter många turer och mycket upprörda känslor som nu Socialnämnden i Svenljunga i Västergötland vill ta tillbaka ansvaret för att driva två äldreboenden i kommunen. Det privata vårdföretaget Attendo Care har drivit verksamheten sedan drygt ett år tillbaka, men det är inte förrän nu som situationen blivit ohållbar. Mindre personal Konflikten har i mångt och mycket handlat om att Attendo Care har dragit ner på personalen, som öppet visat sitt missnöje mot sin arbetsgivare. Som en följd av nerdragningen har de boende inte fått den hjälp som de är berättigade till enligt socialnämndens ordförande Rune Pettersson. – De boende har fått vänta väldigt länge med att få gå på toaletten. De har fått komma upp väldigt sent på morgonen, och därmed blir måltidsschemat förryckt, och de har fått lägga sig alldeles för tidigt eller sent, säger han. Attendo Care kritiska Sedan midsommarhelgen har det kommit in 400 avvikelser till socialnämnden, alltså incidenter som personalen måste rapportera om. Och på Attendo Care är man i dag inte bara kritisk mot socialnämnden i Svenljunga, utan även mot den egna personalen. Regionchef på Attendo Care är Camilla Sjögren och hon tycker att personalen inte är professionell, eftersom de inte pratat med ledningen innan man skickat in avvikelserapporter. – V har ju inte personalen med oss i detta fallet. Så vi känner av en oprofessionalitet från kommunens sida, som på något sätt backar upp personalen. Så länge personalen känner att de har kommunen i ryggen, så länge blir det svårt för oss att driva detta med personalen, säger regionchef Camilla Sjögren. Skadeståndskrav från båda parter Nu har det alltså gått så långt att kommunen bestämt sig för att häva avtalet, och de kommer kräva skadestånd av Attendo Care för de merkostnader som det inneburit att granska verksamheten. Men Attendo Care kommer i sin tur att kräva skadestånd av kommunen. – Jag menar att det är ett avtalsbrott, säger Camilla Sjögren.
Anna Tibblin Hansson