Oro för Brunnsjöns framtid

Pengarna till projektet att rädda den övergödda Brunnsjön i Hedemora är slut. Under tio års tid har lantbrukare och fastighetsägare tillsammans med kommunen arbetat med att få den algblommande och vassbemängda Brunnsjön badbar igen. Men i år finns det inga mer pengar till projektet.
- Det är synd att man bara avslutar ett projekt som har pågått i tio år, att det inte finns medel att fortsätta, säger lantbrukaren Hans Andersson. Brunnsjön i Hedemora är kraftigt övergödd, har problem med algblomning och håller på att växa igen. De boende i närheten av Brunnsjön och kommunen, som har en badplats och en camping vid sjön, har under tio års tid jobbat med att få sjön badbar igen. Bland annat har man riktat in sig på lantbruket för av den näring som övergöder sjön kommer tre fjärdedelar från jordbruket. - Under den här tioårsperioden har vi försökt att utbilda oss i studiecirklar och bjuda in föreläsare. Det är inga svåra åtgärder, utan det handlar bara om att veta vad man ska göra så att man kan komma på rätt väg, säger Hans Andersson. Det handlar bland annat om att om att plöja på våren istället för på hösten, om att inte låta jorden ligga plöjd över vintern och om ha så kallade skyddszoner, så att man inte plöjer ända fram till vattendrag som mynnar ut i sjön. Hans Andersson tycker att åtgärderna inte bara är en miljömässig vinst, utan även ekonomiskt fördelaktiga. Men nu är pengarna från kommunen, som bland annat finansierat vårplöjningen, alltså slut och Hans Andersson tror att det kan innebära steg tillbaka i arbetet med Brunnsjön. - Skyddszonerna blir kvar, men möjligen kommer arealen vårplöjning att minska. Och minskar vårplöjningen finns risken att förbättringarna i Brunnsjön minskar något igen, säger Hans Andersson.