Tage Erlander om bruksdöden på 1970-talet

Tage Erlander, född i Ransäter 1901 och död 1985 var Sveriges statsminister under åren 1946-1969.

Tage Erlander var på besök i sin barndomsbygd 1979 när Anders Eriksson, SR Värmland passade på att fråga om hur Tage såg på Värmlands framtid och möjligheterna för människor att på kvar. Detta var en tid av stora strukturomvandlingar och bruksdöd, Uddeholm hade nästan utplånats och många orter var hårt drabbade av förlorade arbetstillfällen.  Samtalet blev en hel liten historielektion.

Hör även en intervju med Tage Erlander på SR Minnen. Arvid Lagercrantz samtalade 1974 med Tage Erlander fem år efter att han avgått som regeringschef och socialdemokratisk partiledare. Han var mitt uppe i publiceringen av sina minnen, sex volymer som sammanfattade hans politiska liv.