Örnsköldsvik ligger steget före

Drygt hälften av alla anställda i Örnsköldsviks kommun har nu fått chansen att delta i friskvårdsprojektet "Steget före". Genom en samverkan mellan kommun, landsting, stat och näringsliv erbjuds alla att fylla i en enkät om livsstil, hälsa och arbetsmiljö. Alla får ett personligt svar och ungerfär en tredjedel erbjuds delta i olika friskvårdsgrupper för att få hjälp med tex stress, övervikt eller rökning.