Italien försöker höja vattennivån i Po

I Italien gör man nu allt för att höja vattennivån i den stora floden Po i norra delen av landet. Den senaste veckan har myndigheterna släppt på vatten från sjöar i Alperna. Men det räcker inte, säger en av de ansvariga.
Titta här, säger Tidio Achille, som är chefsingenjör på Magistrato per il Po, den myndighet i regionen Emilia Romagna som är ansvarig för floden. Han visar fram ett kontrakt mellan de regioner som berörs av torkan. Kontraktet säger att man ska släppa på tre miljoner kubikmeter vatten per dag från sjöarna i de italienska alperna. Nytt kontrakt Men det räcker inte, säger Tidio Achille uppgivet. Vi har hållit på en vecka och hittills har ingenting hänt. I förrgår skrev vi ett nytt kontrakt, om att man ska släppa på 15 procent mer vatten. För floden Po behöver vatten. På vissa håll är vattennivån bara en dryg meter och man kan se flodbädden. Vattnet räcker inte till åkrarna i floddalen och skördarna torkar bort. Skiftande landskap Men när jag åker igenom norra Italien är det ett blandat landskap jag möter. På de flesta ställen är det tydligt vad torkan ställt till med. Fruktträden och majsplantorna är gulbruna och slokar. Men på en del håll är det riktigt grönt och frodigt och man ser hur fälten konstbevattnas. Jag frågar Tidio Achille hur det kan vara så olika. Svaret blir att man på vissa ställen har högt grundvatten och djupa brunnar. På andra är man hänvisad till Po, som ju inte räcker till. Är det fel på ert vattensystem, frågar jag. Behöver dammar Nej, det är ett jättebra system, skrattar Tidio Achille. Det är ju jag som ansvarar för det. Det är klart att vi har problem just nu, säger han, men det vi behöver är att bygga dammar längs Po så att vi kan jämna ut vattennivån. Men det finns det inga pengar till. För det måste vi få pengar från EU, säger Tidio Achille.
Therese Larsson, Italien