Kulturarv kostar 400 miljoner per år

Statens Fastighetsverk, SFV, bör ta över ännu fler av landet kulturfastigheter. Det föreslår SFV självt i en utredning till regeringen. Det handlar om allt från Ale Stenar till Stockholms slott. Totalt 500 fastigheter, som går 400 miljoner back per år.

Det är en enormt underskott, säger UIrika Bergström på SFV.

– Ja, det är det och det har alltid varit ett ganska stort underskott. Frågan är om vi är beredda att betala det. Det tror ju vi att nästa generation vill att vi ska göra, säger Ulrika Bergström.

Det handlar om långsiktig utveckling av ett kulturarv säger Statens Fastighetsverk. SFV vill att staten satsar 20 miljoner per år för att utveckla turismen vid några av de mest kända kulturfastigheterna som Roma kloster, Kalmar slott, Läckö och Borgholm, även om investeringen inte kommer att betala sig.

– Borgholms slottsruin är ett exempel där vi har byggt en liten kub inuti och även en besöksbyggnad tillsammans med kommunen, säger Ulrika Bergström.

Så statens fastighetsskatt innebär egentligen bara utgifter?

– Ja, på ett sätt men det ger inkomster på andra delar i samhället, säger Ulrika Bergström.

De andra delarna kan handla om turistindustri och restauranger som ligger intill de här kulturfastigheterna och som kan förbättra turistnäringen på orten. Och som i sin tur ger arbetstillfällen och skatteintäkter säger SFV.

En annan stor utgift som definitivt kommer, är upprustningen av fasaden på Stockholms Slott. Den håller på att falla i bitar nu och den här renoveringen kostar minst 220 miljoner kronor.

Det som ses som en lösning på en del håll, privatiseringar av statlig verksamhet passar inte här säger kulturarvschefen Ulrika bergström.

– Inte i dem man vill ha långsiktigt för staten, då får man en begränsning i tillgänglighet. Det här är meningen att svenska folket ska ha tillgång till. Ett privat ägande kan stänga dörren, säger Ulrika Bergström.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se