Utbildningar för arbetslösa läggs ner

Antalet arbetlösa i länet blir allt fler. En av anledningarna är att arbetsförmedlingarna får mindre pengar till stödåtgärder
Allt färre arbetslösa erbjuds praktikplats eller arbetsmarknadsutbildning, och alla kommuner i Blekinge har lagt ned sina datorteksutbildningar. Sedan förra året har arbetslösheten i Blekinge stigt från 5.7 till sju procent. Mest stiger arbetslösheten bland de unga.