Inget miljöstöd till länet

Regeringen sa idag nej till en begäran från Jönköpings län om att man också här i länet skulle kunna få miljöstöd för bland annat våtmarker.
Regeringen vill avvakta tills man gjort en utvärdering av det här miljöstödet innan man funderar på någon utökning.