Resursbrist stoppar arbetstidsförkortning

I Ludvika har man sen en tid tillbaka haft ett försök med arbetstidsförkortning inom hemtjänsten. Personalen jobbar mindre men får fullt betalt. Det här är ett sätt att inte slita ut personalen. Men brist på resurser gör nu att den nuvarande arbetstiden måste utökas. Det konstaterar Rigmor Hedlund, områdeschef för äldreomsorgen i Ludvika