Personal kritiserar Attendo Care

- Det känns skönt att vara tillbaka i kommunens regi, säger en av Attendo Cares vårdpersonalen. Idag nåddes personalen på äldreboendena av beskedet att kommunen ska ta över driften.
I går beslutade socialnämnden i Svenljunga kommun att man ska häva avtalet med Attendo Care och ta över driften av de båda äldreboendena Furubergsgården och Klockaregården. De av personalstyrkan som sitter runt fikabordet är framför allt lättade. Den senaste tiden har inneburit lite personal och hög belastning. Attendo Cares regionchef Camilla Sjögren har kallat personalen för oproffsig, som inte har kontaktat ledningen innan man skickade in avvikelserapporten men nu kritiserar personalen hur Attendo Care har skött driften av äldreboendena. - Det har aldrig varit en dialog mellan oss och ledningen utan vi i personalen har tagit ett väldigt stort ansvar, säger en av vårdpersonalen. I oktober väntas Svenljunga kommun ta över driften.