Besparingar hindrar kursstart

Kurserna som skulle börjat i augusti på Försvarsmaktens Halmstadskolor skjuts upp. Det beror på att det sen i slutet av juni är anställningsstopp, resestopp, inköpsstopp och övertidsstopp inom hela den svenska försvarsmakten.
Orsaken till stoppen är att försvaret ska spara 300 miljoner kronor under det kommande budgetåret. Besparingarna är ett led i indragningar inom hela statsförvaltningen. Tills vidare gäller åtgärderna till 1:e september.