Stockholmare död i fallskärmsolycka

En 28-årig fallskärmshoppare från Stockholm omkom igår kväll då han hoppade från en fjällvägg i Romsdalen i Norge.
Ögonvittnen berättar att de sett svenskens fallskärm veckla ut sig men att han strax därpå slog in i bergväggen. Hjelvar Jonsen, vakthavande polis vid länsmanskontoret i norska Rauma säger till Radio Stockholm att det är ett känt tillhåll för fallskärmshoppare - och det har inträffat olyckor på platsen förr.