Försvarets drogtester dröjer

Trots att det är över ett år sedan det blev lagligt att drogtesta värnpliktiga har ännu inte ett enda test genomförts, enligt tidningen Riksdag och departement.

Det är beklagligt, anser Else-Marie Lindgren, kristdemokratisk riksdagsledamot och medlem av försvarsutskottet.
– Om jag förstår det rätt så har det inte hänt så mycket och det tycker jag är bekymmersamt, säger Else-Marie Lindgren.

För drygt ett år sedan ändrades lagen så att det blev möjligt att stickprovsmässigt drogtesta personer som gör lumpen. Syftet är att upptäcka om någon är påverkad av alkohol eller narkotika.

Bakgrunden var att Försvarsmakten själv begärt att få den här möjligheten, och det gör det extra förvånande att man nu inte använder sig av det lagutrymme som kommit till, säger Kristdemokraternas talesperson i försvarsfrågor Else-Marie Lindgren.

– Vi har jobbat med den här frågan sedan 2004 eftersom Försvarsmakten själva ville ha en lag för att göra det möjligt att drogtesta totalförsvarspliktiga, men inget har hänt sedan dess och det gör mig besviken, säger hon.

Skälen till att införandet av drogtesterna har dröjt är två, säger Jonas Svensson, på Försvarsmaktens informationsstab till Ekot. För det första har det tagit tid att utarbeta regler för hur det hela ska gå till, så att sättet man testar på blir lika över hela landet. För det andra har man inte blivit klar med upphandlingen av ett ackrediterat laboratorium som kan analysera testerna.

Försvarsutskottets Else-Marie Lindgren hoppas nu att man inom kort ska komma förbi hindren och börja med drogtesterna. 

– Vi borde skydda våra soldater på alla sätt, och kan detta vara en möjlighet att skydda från skador tycker jag man borde använda den. Vi vet att man använder skarp ammunition och har övningar där alkohol inte passar in. Därför tycker jag att det är märkligt att försvarsmakten inte gör de här slumpvisa drogtesterna på sin personal, säger Else-Marie Lindgren i försvarsutskottet.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se