Bättre vård på stora sjukhus

Koncentrera de kirurgiska ingreppen för ovanligare sjukdomar till ett fåtal sjukhus i landet. Det kräver Ingemar Ihse, professor i kirurgi i Lund. Enligt honom visar ett stort antal forskningsrapporter att en koncentration av specialistkompetensen innebär bättre vård för patienterna.
– Konsekvensen för patienterna är att det kan bli längre resor. men samtidigt får det också den följden att vården, sannolikt, blir mer effektiv, säkrare och att resultatet av den insatta behandlingen förbättras jämfört med vad fallet är i dag på många ställen, säger Ingemar Ihse, professor i kirurgi i Lund Enligt Ingemar Ihse finns flera hundra studier som visar att ju mer erfaren personalen är desto bättre blir resultaten av de kirurgiska ingreppen. Nu visar också en amerikansk, nyligen publicerad studie som omfattar ett stort antal patienter, att särskilt cancerpatienter gynnas av att blir opererade där erfarenheten är som störst. Forskarna kunde se ett statistiskt säkerställt samband mellan antalet ingrepp som utfördes på sjukhuset och patienterna prognos. Långtidsöverlevnaden var större för patienter på stora sjukhus. Det visade sig också att risken att dö under ingreppen var lägre vid de stora sjukhusen. Det här har fått Ingemar Ihse att tillsammans med några kollegor kräva att den svenska specialiserade kirurgin ska koncentreras. För att göra det möjligt anser han att staten behöver öka sin styrning över sjukvården. – Vi har ju 21 landsting i Sverige som var och en har huvudansvaret för sjukvården inom sina områden. För att kunna göra detta övergripande drag krävs en mer central styrning. Vi menar att staten måste ta ett större grepp om styrningen av denna högspecialiserade del av sjukvården.
Lena Pettersson