Choklad - godis för Fors kartongfabrik

Ökade krav från bland annat chokladtillverkare gör nu att kartongtillverkningen vid bruket i Fors utanför Avesta ökar och genererar fler jobb.
De senaste fyra åren har tillverkningen ökat med 20 procent per år, och anledningen till det är kort uttryckt att choklad ska smaka choklad - och inte kartong. Leif Larsson, som är produktchef på Fors bruk, förklarar att brukets bästa kartongmaterial varken sätter smak eller lukt på de varor som det innehåller, och att det är en mycket viktig konkurrensfördel gentemot andra kartongtillverkare, som inte har det kunnande och den utrustning som krävs för att kunna tillverka de bästa kartongsorterna.