Salmonellakött var garanterat smittfritt

Det är en mycket ovanlig salmonmellatyp som ligger bakom smittan som drabbat ett hundratal restaurangbesökare i Kallinge.
-Den har bara påträffats några få gånger de senaste tio åren, säger miljöinspektör Nils-Gunnar Nilsson på Ronneby kommun. Den leverans av dansk fläskkaré som misstänks ha burit på smittan var på två ton och åtföljdes av ett intyg om att köttet var garanterat salmonellafritt. En liten del av köttet har gått till Kallinge, resten har gått ut till ett flertal restauranger i södra sverige, säger Gunvor Johansson, miljöinspektör i Jönköping. Enligt Smittskyddsinsitutet finns det inga tecken på att salmonellan har dykt upp på andra håll i landet.