Sparkrav påverkar ej Blekinge

-Försvarsmaktens övertidsstopp och anställningsstopp kommer till en början inte att påverka F 17:s verksamhet nämnvärt. Det säger F 17:s pressansvarige Kent Löving, med anledning av att försvaret ska spara 400 miljoner kronor.
Inte heller på Marinbas Syd kan man i nuläget se några stora effekter av sparkravet, men presschef Ulf Öberg säger att man i mitten av augusti kommer att få mer information från högkvarteret och då är det möjligt att konsekvenserna blir tydligare. Förutom nämnda åtgärder har försvaret även infört resestopp och stoppat all anlitning av konsulter.