Hårdare fiskeregler föreslås

Tumlarna i Östersjön måste hindras från att hamna i fiskarnas garn, anser EU-kommisionen och föreslår nya hårda regler för fisket.
Bland annat ska användandet av drivgarn, som används vid laxfiske, minskas efterhand för att helt förbjudas 2007.