Fullt på länssjukhuset i Gävle

Problemen med överbeläggningar på sjukhuset i Gävle kvarstår. Under hela sommaren har sjukhuset ständigt varit kort om vårdplatser, i snitt 10 till 15 stycken per dag, toppnoteringen är 42 ordinarie vårdplatser.
Totalt har det vid mer än 500 tillfällen den senaste sex veckorna saknats vårdplatser på länssjukhuset. En av orsakerna till detta är de nya patienterna från södra Hälsingland som sjukhuset i Bollnäs inte längre kan ta emot. Men enligt vårdplanerare Anders Dahlqvist har sommaren ändå gått bra. Han säger till P4 Gävleborg att bara i undantagsfall har patienter fått ligga i korridorerna.