Kaspiska havet ska hårdbevakas

För att Kaspiska havets fiskevatten ska räddas krävs en samordnig av övervakningen. Det anser regeringen i Astana, Kazakhstan, som energiskt arbetar för att de fem strandstaterna gemensamt ska ordna bevakningen av ett av jordens viktigaste fiskevatten.
Fem stater kastar hungriga blickar på alla rikedomar som döljs i eller under Kaspiska havet. I vattnet finns betydande fiskbestånd och där gror Belugakaviaren, den kanske dyraste mat som finns på klotet i dag. Stora mängder olja Under denna insjö, som är något större än Östersjön, finns stora mängder olja och gas. För att skydda rikedomarna vill Kazakhstans regering bilda ett internationellt organ som ska övervaka miljön i regionen. De fyra andra strandstaterna, Ryssland, Iran, Azerbaidjzan och Turkmenistan, ska inbjudas att deltaga i arbetet. Syftet är naturligtvis i första hand att skydda fångstgrunderna i havet. Oljan är en stor risk I Kaspiska havets norra flacka del ligger Volga- och Uralflodernas delta som är ovanligt fiskrika. Men ett enda utsläpp från den blomstrande oljeindustrin kan förstöra fisket för många år framåt. Det skapar oro i huvdstaden Astan. Den kaviarstinna stören hotas nämligen redan av utfiskning eftersom Belugakaviaren blivit så dyr att det är lönsammare att smuggla de svarta och röda burkarna än det är att smuggla sprit eller cigaretter.
Reinhard Krause, Moskva