Klagomål på sophämtning

Fastighetsägare vid Sandhamn i Fröjel klagar över kommunens dåliga service när det gäller sophämtningen.
Under juni fick fastighetsägarna vänta nästan en månad på att få hushållssoporna hämtade, och det trots att de påpekat problemet och blivit lovade omedelbar hämtning. Fastighetsägarna vill nu dels ha pengar tillbaka och dels att tekniska nämnden ser över sin förvaltning när det gäller flexibilitet, serviceanda och kvalitetssäkring.