Algrisken inte över

Algblomningarna i de södra delarna av Östersjön kan komma att tillta, medan de i norra delarna av Östersjön beräknas ha nått sitt maximum.
Det rapporterar länsstyrelsen i Stockholms län som ansvarar för algblomningsrapporterna. Det är vid högtryck som algblomningen tilltar, men de närmaste dagarna väntas ett antal lågtryck passera Östersjön, och då kan algerna tillfälligt blandas ner i vattenmassorna och försvinna. Men vid nya högtryck finns det alltså ännu risk för alger runt Gotland.