Svårt att få ut bokföring

Samtidigt som Uppsalakrogarna Påvels, Baldis och O'Learys fortfarande håller stängt efter polisens spritrazzia senaste helgen, så fortsätter utredningen av de konkursade bolag som ingår i samma företagskrets.
Fortfarande efter två månader så har konkurshandläggaren, advokaten Anders Wallin, inte fått in någon bokföring från något av bolagen. -Utredningen bygger mycket på att man får ta del av den bokföring som finns, men det har inte gått att få tag i de personer som har varit eller är ställföreträdare i de här företagen och intrycket är att de här personer håller sig undan, säger han. Det är konkurserna i fyra bolag med anknytning till Baldis, Påvels och O'Learys som nu utreds, bl a Krogspecialisten i Uppsala och Restaurang Alcatraz i Uppsala. Enligt Anders Wallin har bolagen drivits av samma krets av personer som driver Baldis, Påvels och O'Learys, vilka nyligen förlorade sina serveringstillstånd, eftersom Uppsala kommuns nämnd för serveringstillstånd ansåg att verksamheten där inte bedrevs på ett seriöst sätt. Konkursutredningen för de fyra konkursade bolagen har varit svårskött. Bolagets företrädare har alltså inte gått att komma i kontakt med och ingen bokföring har gått att få tag på. De fyra bolagen hade vid konkurstillfällena stora skulder. Skatteskulderna totalt för dom fyra bolagen uppgår till 850 000 kr och dom övriga skulderna till 1,3 miljoner. Den fortsatta utredningen ska nu visa om det finns anledning att misstänka brott i samband vid konkurserna, och om inte bokföringen dyker upp heller i fortsättningen så kommer det att bli en polisanmälan.