Föräldrar kan bli dagbarnvårdare

Enligt ett nytt förslag från barn- och ungdomsnämnden i Mark ska föräldrar kunna anställas som dagbarnvårdare åt sina egna barn. Lars-Olof Johansson, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande, ser fram emot en större valfrihet inom kommunens barnomsorg.
Enligt förslaget från barn- och ungdomsnämnden ska alltså dagbarnvårdare kunna få ersättning även för att vårda egna barn. Men det finns restriktioner, som att minst hälften av barnen som man tar hand om måste komma från andra familjer om man ska få ersättning för de egna barnen. Föräldrar ska också få möjlighet att bilda kollektiv för att kunna varva omsorgsarbete med yrkesarbete. I augusti förväntas kommunstyrelsen säga ja till det borgerliga förslaget och i september når det förmodligen kommunfullmäktige. Enligt barn- och ungdomsförvaltningens utredning finns det inga lagliga hinder. Däremot finns det praktiska problem att lösa, till exempel med arbetsgivaransvar.