Ny stroke-behandling på KSS ska rädda liv

Den nya behandlingsformen vid stroke, så kallad trombolys, kommer i höst att införas på Kärnsjukhuset i Skövde. En av åtta strokepatienter, som får vård inom tre timmar med den nya behandlingen, kan räddas till livet.
I augusti börjar personalen utbildas i hur patienten snabbt ska tas om hand och få den nya behandlingen. Det handlar om att hela sjukvårdskedjan fungerar: från sjukvårdsupplysningen, ambulansen, akutmottagningen, röntgen till själva trombolys-behandlingen. Trombolysen ska ges till de patienter som drabbas av blodpropp i hjärnan, så kallad stroke. - Behandlingen måste ges inom tre timmar efter stroken, säger överläkare Björn Cederin på stroke-enheten vid KSS i Skövde. Varje år tar Kärnsjukhuset emot mellan 400 och 500 strokepatienter. Björn Cederin tror att ungefär 10-20 av patienterna kommer att få den nya behandlingen.