Polisfacket inte oroade över underskott

Det fackliga Polisförbundet är inte oroliga för att länspolisens budgetunderskott ska leda till uppsägningar. Ordförande Tore Persson litar på ledningens uttalande om att ingen personal ska behöva gå.
Anledningen till underskottet är att staten har höjt pensionsavgifterna, en höjning som polisen inte hade budgeterat för. Polisstyrelsens ordförande i Östergötland, socialdemokraten Sven-Åke Gillberg, utgår från att staten kompenserar länspolisen för höjningen som han kallar för "en katastrof".