Attendo och kommunen kan mötas i domstol

Efter beskedet att socialnämnden i Svenljunga bestämt att kommunen åter skall ta över driften av de två äldreboenden som det privata vårdföretaget Attendo Care just nu driver, så kommer både Attendo Care och kommunen att kräva skadestånd. Det hela kan alltså hamna i domstol, Men ordförande i socialnämnden, Rune Pettersson hoppas att parterna kan komma överens ändå.
Det är alltså inte bara Attendo Care som kommer att begära skadestånd, utan även kommunen överväger att begära skadestånd av Attendo Care för avtalsbrott. Eftersom avtalet med vårdföretaget egentligen gäller fram till år 2006 så årterstår det också en del juridiskt pappersarbete innan äldreboendena åter är i kommunens regi. Men den 15 oktober räknar Rune Pettersson, ordförande i socialnämnden, att Furubergsgården och Klockaregården åter ska drivas av kommunen.